بازگشت
جستجو

Tiandy

دوربین مدار بسته تایندی TC-NC9000S3E

دوربین مدار بسته2مگاپیکسل

دوربین مدار بسته تایندی TC-NC9100S3E

دوربین مدار بسته2مگاپیکسل

دوربین مدار بسته تایندی TC-NC9200S3E

دوربین مدار بسته 2مگاپیکسل با لنز ثابت 2.8-12mm

دوربین مدار بسته تایندی TC-NC9400S3E

دوربین مدار بسته2مگاپیکسل با لنز ثابت 4mm

دوربین مدار بسته تایندی TC-NC9500S3E

دوربین مدار بسته 2مگاپیکسل با لنز ثابت 2.8mm

دوربین مدار بسته تایندی TC-NH9606S6

دوربین مدار بسته 2مگاپیکسل

رکوردر تایندی TC-2800AN-R16-S4

رکوردر تحت شبکه 16 کانال

رکوردر تایندی TC-2800AN-R8-S2

رکوردر تحت شبکه 8 کانال
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner